Haptonomie

Luister naar je gevoel

Haptotherapie is een lichaams- en persoonsgerichte therapie die gericht is op het gevoel van de mens. Door middel van gesprekken, bewegingsoefeningen en het aanraken worden veel vaste patronen duidelijk.

In onze hectische maatschappij heeft het denken en presteren de overhand gekregen en daardoor is er minder ruimte voor emoties. Veel mensen gaan voorbij aan gevoelde informatie, terwijl veel van wat wij waarnemen onbewust gevoeld en lichamelijk geuit wordt.

Door ons gevoel te ontwikkelen en meer helderheid te krijgen in eigen (lichaams)bewegingen, wensen en behoeftes, kunnen we keuzes maken of iets goed voor ons is of niet. Zo kunnen we onze gevoelens, gedachten en gedrag beter op elkaar afstemmen.
Haptonomie geeft je inzicht in wat je beweegt (emotioneel) hoe je beweegt (fysiek) en welke rol dit speelt in jouw contact met anderen. Het draait om jou

Rust en aandacht zijn kernwoorden in mijn manier van werken. Ik vind het belangrijk om te weten wat jou bezighoudt en beweegt. Ik kan goed luisteren en ruimte geven en houd ervan je te ondersteunen bij het verwerven van meer VRIJheid en autonomie, zodat je in jouw kracht komt te staan.

Ik start altijd met een intake, met als doel om je hulpvraag helder te krijgen. Gevolgd door 2 of 3 sessies met oefeningen waardoor jij direct ervaart wat haptonomie voor jou kan betekenen. Dit kan in een vervolgtraject, dat we samen opstellen, verder worden getraind en ontwikkeld.