Praktische afspraken

Om je te informeren en een goede samenwerking en begeleiding te waarborgen heb ik een aantal praktische afspraken in een behandelovereenkomst opgenomen die we samen ondertekenen.

Behandeling:

  • Een haptotherapiebehandeling duurt 60 min. De eerste behandeling is een intake waarin we samen het doel en de wijze van behandeling bespreken.
  • De haptotherapiebehandeling zal zowel uit gesprek, als oefenvormen, als aanraking op de behandelbank bestaan
  • Na 3 behandelingen is er een evaluatie moment waarin we de voortgang van de therapie bespreken en/of bijstellen
  • Ter afsluiting van het therapieproces is er altijd een gezamenlijk afrondend gesprek.

Kosten en vergoeding:

  • De kosten voor een behandeling haptotherapie bedragen 85 euro per 60 min. Ook een intake geldt als een behandeling.
  • Haptotherapie valt onder de alternatieve zorg bij de aanvullende verzekering. Een overzicht van de vergoeding voor haptotherapie door de zorgverzekering vind je op de website van de beroepsvereniging, de VVH. www.haptotherapeuten-vvh.nl onder het kopje vergoeding.
  • Je ontvangt digitaal een factuur van de sessies en die dien je uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum over te maken.
  • Het kan gebeuren dat je onverwacht niet op een afspraak kunt komen. Geef dit dan 24 uur van te voren door. Is de afspraak niet 24 uur van te voren afgezegd dan kan de tijd in rekening gebracht worden.


Privacy, dossiervorming en informatie-uitwisseling

Met zorgvuldigheid zal er worden omgegaan met je persoonsgegevens. Hiervoor houd ik mij aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Schriftelijk of mondeling overleg met derden, als huisarts, psycholoog, maatschappelijk werk ten aanzien van je behandelingen zal alleen gebeuren in overleg en met jouw toestemming.

In de wet WBGO is opgenomen dat dossiervorming verplicht is. Hierin zal ik informatie ten aanzien van je NAWgegevens, levensomstandigheden, klachten, gezondheid, hulpvraag en de uitgevoerde behandelingen opnemen. Het dossier wordt door mij ten behoeve van een goede behandeling gebruikt, en is niet inzichtelijk voor onbevoegden. De wettelijke bepaalde bewaartermijn is 15 jaar. In geval je toegang wilt tot gegevens of deze vervroegd vernietigd wilt hebben, kan ik je informeren over de procedure.